Thông tin - Thông báoTÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ
    
Chi tiết tin

Kế hoạch nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 AL vào ngày thứ 2 (18/4/2016);

Nội dung dạy bù được thực hiện như sau :

+ Thứ 3 (19/4/2016) dạy TKB ngày thứ 2 (18/4/2016);

+ Thứ 4 (20/4/2016) dạy TKB ngày thứ 3 (19/4/2016);

+ Thứ 5 (21/4/2016) dạy TKB ngày thứ 4 (20/4/2016);

+ Thứ 6 (22/4/2016) dạy TKB ngày thứ 5 (21/4/2016);

+ Thứ 7 (23/4/2016) dạy TKB ngày thứ 6 (22/4/2016);

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LINH - NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Trà Linh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bới Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam