Thông tin - Thông báoTÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ
    
Chi tiết tin

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Click vào đường link sau để vào bài giảng:

https://cdn3.k12online.vn/upload/2010025/20210322/42231e/BAIDUTHI/index.html

Tác giả: Nguyễn Văn Quý

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LINH - NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Trà Linh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bới Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam