Thông tin - Thông báoTÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ
    
Chi tiết tin

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 6
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 7
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 8
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 9
Kế hoạch giáo dục GDCD 6
Kế hoạch giáo dục GDCD 7
Kế hoạch giáo dục GDCD 8
Kế hoạch giáo dục GDCD 9
Kế hoạch giáo dục LSĐL 6
Kế hoạch giáo dục LSĐL 7
Kế hoạch giáo dục Địa lí 8
Kế hoạch giáo dục Địa lí 9
Kế hoạch giáo dục Mĩ thuật 7
Kế hoạch giáo dục Mĩ thuật 8
Kế hoạch giáo dục Mĩ thuật 9
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 6
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 9
Kế hoạch giáo dục Tiếng anh 6
Kế hoạch giáo dục Tiếng anh 7
Kế hoạch giáo dục Tiếng anh 8
Kế hoạch giáo dục Tiếng anh 9
Kế hoạch giáo dục HĐHN 6

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ

Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 6
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 7
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 8
Kế hoạch giáo dục Âm nhạc 9
Kế hoạch giáo dục GDCD 6
Kế hoạch giáo dục GDCD 7
Kế hoạch giáo dục Mĩ thuật 6
Kế hoạch giáo dục Mĩ thuật 7
Kế hoạch giáo dục LSĐL 6
Kế hoạch giáo dục LSĐL 7
Kế hoạch giáo dục Lịch sử 8
Kế hoạch giáo dục Lịch sử 9
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 6
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8
Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 9
Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 6
Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 7
Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 8
Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 9
Kế hoạch giáo dục HĐNGLL 6

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LINH - NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Trà Linh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bới Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam